Baztango Udala / Ayuntamiento de Baztan


Informazio instituzionala, hautetsiak eta udal langileak

Volver
Atal honetan ondoko gaiei buruzko informazioa eskaintzen da: udalaren antolaketa, hautetsiak, lanpostuak, enplegu eskaintza publikoa, udal erakunde eta elkarteak eta hauek argitaratzen dituzten arauen, bileren, akten eta ebazpenen gaineko informazioa.

  • Gobernu organoak eta haien eginkizunak
  • Organo deszentralizatuak, udal-sozietateak, eginkizunak eta haien webetan sartzeko estekak.
  • Udal-sozietate guztietako lanpostuen zerrenda, konfiantzazko postuak barne.
  • Udalaren plan estrategikoa edo Agenda 21.
  • Urteko eta hainbat urtetarako planak nahiz programak, jarduerak eta helburuak barne (19/2013 Legea)
  • Udalari atxikitako ibilgailu ofizialak.
  • Udal higiezinen, ondasunen eta eskubideen inbentarioa. (19/2013 Legea)
  • Lege-aholkularitzarako eta kontu-hartzailetzarako organoen barne-txostenak (19/2013 Legea)