Baztango Udala / Ayuntamiento de Baztan


Kontratazioak, hitzarmenak, diru-laguntzak eta zerbitzuen kostuak

Volver
Atal honetan ondoko gaiei buruzko informazioa eskaintzen da: udalak egiten dituen lizitazio ezberdinak, erakundeekin sinaturiko kontratuak eta onarturiko diru-laguntzak.

 • Kontratazio-mahaiak: deialdiak, izendapena eta mahaikideak.
 • Kontratazio-mahaien aktak.
 • Udalak egindako kontratuak, barne daudela xedea, zenbatekoak, prozedura, lizitatzaileak eta esleipendunak. (19/2013. legea) Pdf
 • Egindako kontratuak aldatzea. (19/2013. legea) Pdf
 • Egindako kontratu txikiak, barne daudela zenbatekoak eta esleipendunak. (19/2013. legea) Pdf
 • Prozedura bakoitzaren bidez esleitu diren kontratuen ehunekoa aurrekontu bolumenean. (19/2013. legea) Pdf
 • Sinatutako hitzarmenen zerrenda, barne daudela sinatzaileak, xedea hitzarturiko betebehar ekonomikoak. (19/2013. legea) Pdf
 • Obrak 0-3 urteko haur hezkuntzako zentroetan. Pdf
 • ARIZKUNGO (BAZTAN) TELLERIAKO BIDEA HOBETZEKO obra. Nafarroako Gobernuak Baztango Udalari zuzeneko diru-laguntza eman dio aipatutako obra egiteko, eta bi aldeek emakida hori arautzeko hitzarmena sinatu dute.
 • BAZTANGO UDAL MUSIKA ESKOLA. Nafarroako Gobernuak Baztango Udalari urtero diru-laguntza ematen dio bere funtzionamendurako.
 • ORONOZKO (BAZTAN) KONTSULTATEGI MEDIKOA BERRITZEKO ETA HANDITZEKO OBRA. Nafarroako Gobernuko Osasunbideak-Nafarroako Osasun Zerbitzuak Baztango Udalari diru-laguntza eman dio aipatutako obra egiteko.
 • ESKOLA-JANTOKIAK: Hezkuntza Baliabideetako zuzendari nagusiaren azaroaren 27ko 461/2020 Ebazpenaren bidez, baimendutako eskola-jantokietan garraiatu gabeko jankideentzako gastua baimentzen da, eta hitzarmena onartzen da. Herriak: Amaiur, Azpilkueta, Arizkun, Oronoz eta Irurita.
 • 2020KO HONDAKINEN FUNTSA, ETXEKO HONDAKINEN URTEKO FLUXUA. 1259E/2020 Ebazpena, azaroaren 18koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiarena. Baztango Udalari diru-laguntza ematea udal kudeaketako etxeko eta merkataritzako hondakinak kudeatzeko sistemak sustatu eta hobetzeko jarduketetarako gastu arrunt eta inbertsiorako.
 • 2020 URTEAN TOKIKO ABELTZAINTZA-AZPIEGITURAK HOBETZEA: Nafarroako Gobernuko Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emandako 794/2020 Ebazpenaren bidez dirulaguntza eman zaio udal honi aipatutako proiektua gauzatzeko.
 • ERRATZUKO HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE PUBLIKOKO JANTOKIA HANDITZEKO OBRAK. Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak maiatzaren 19an emandako 79E/2021 Ebazpenaren bidez, Baztango Udalari zuzeneko dirulaguntza bat ematea onartu da, gehienez 80.000 eurokoa (BEZa barne), aipatutako obrak egin ditzan.
 • Nafarroako Foru Komunitateko Udal eta Kontzejuei dirulaguntzak emateko deialdia, Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntza-DBHko ikastetxe publikoak hobetzeko eta birmoldatzeko obra proiektuak egiteko.Egin beharreko obra: ELIZONDOKO ESKOLAN IRISGARRITASUN-LANAK. OZTOPO ARKITEKTONIKOAK KENDU ETA SARTZEKO ARRAPALA ERAIKI.Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak ekainaren 1ean emandako 83E/2021 Ebazpenaren bidez, deialdia ebatzi da eta udal honi aipatutako obra gauzatzeko dirulaguntza ematea onartu da.
 • Nafarroako Foru Komunitateko Udal eta Kontzejuei dirulaguntzak emateko deialdia, Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntza-DBHko ikastetxe publikoak hobetzeko eta birmoldatzeko obra proiektuak egiteko.Egin beharreko obra: ARRAIOZKO ESKOLA PUBLIKOAN KOMUNAK ERABERRITZEA, ERABILTZAILEEN BEHARREI ERANTZUTEKO.Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak ekainaren 1ean emandako 83E/2021 Ebazpenaren bidez, deialdia ebatzi da eta udal honi aipatutako obra gauzatzeko dirulaguntza ematea onartu da.
 • ASKOZO ZUBIATIK ELBETEKO PLAZARAINO ASFALTATZEKO LANAK.Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak apirilaren 26an emandako 34E/2021 Ebazpenaren bidez, Baztango Udalari 20.000 euroko (BEZa barne) dirulaguntza eman dio aipatutako obrak egin ditzan.
 • BERROETAN, BAZTANEN, ARGITERI PUBLIKOA LEDera ALDATZEA.Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak maiatzaren 27an emandako 38/2021 Ebazpenaren bidez, Baztango Udalari 20.000 euroko zuzeneko dirulaguntza eman zaio proiektua idazteko eta argiteri publikoa LEDera aldatzeko.
 • BASOLANETARAKO LAGUNTZAK. 2014-2020 LGP. 2021ean egin beharreko lanak. Baztango Udalak sustatutako proiektua, Landa Garapeneko Europako Nekazaritza Funtsak “Europak landa eremuetan inbertitzen du” eta Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak batera finantzatutakoa.
 • NAFARROAKO TOKI ENTITATEETAN ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA EZARTZEKO ETA/EDO HOBETZEKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA.  Toki Administrazioko eta Despopulazioko zuzendari nagusiaren ekainaren 30eko 108E/2021 Ebazpenaren bidez, dirulaguntza eman zaio udal honi, aipatutako jardueretarako.
 • Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak irailaren 15ean emandako 490/2020 Ebazpenaren bidez “Kapital transferentzien aparteko funtsa, tokiko ekonomia bultzatzeko inbertsioetarako” izenekoaren onuradun diren udalerrien zerrenda eta haietako bakoitzak aurrerakin gisa jaso beharreko dirua ordaintzea agintzea ebatzi zen. Ebazpen horren bidez Baztango Udalari 171.616,00 euro eman eta ordaindu zaizkio.

 

 

 • Deialdiak, kontratazio mahaien izendatzea eta osaketa.
 • Kontratazio mahaien aktak.

 • Hornitzaile, esleipendun eta kontratista garrantzitsuenekin egindako eragiketen zerrenda eta zenbatekoa.
 • Tasen edo prezio publikoen bidez finantzaturiko zerbitzuen egiazko kostua.