Baztango Udala / Ayuntamiento de Baztan


Helburuak

1. Genero ikuspegia Udal-politiken arlo guztietan txertatzea.

2. Baztango emakumeen eta gizonen arteko benetako aukera berdintasuna bultzatzea.