Baztango Udala / Ayuntamiento de Baztan


Udal proiektuak

BAZTAN BALLEKO PLAN ESTRATEGIKOA 2003-2010

Baztan Balleko Plan Estrategikoa 2003-2010. Egoeraren diagnostikoa (Tamaina 1.08 Mb).

Baztan Balleko Plan Estrategikoa 2003-2010. Azken txostena (lehen zatia, 1. orrialdetik 55.era) (Tamaina 1.46 Mb).

Baztan Balleko Plan Estrategikoa 2003-2010. Azken txostena (bigarren zatia, 56. orrialdetik 104.era) (Tamaina 700 Kb).

Baztan Balleko Plan estrategikoa 2003-2010. Udal Jarduerako Plana (II. Eramskina) (Tamaina 236 Kb).

Zuzendaritza Estrategikoa: Baztan Balleko Plan Estrategikoa 2003-2010 ezartzea eta jarraipena (Tamaina 128 Kb).

AGENDA 21

Baztanen jasangarritasuneranzko Toki Ekintzako Plana (Tamaina 2 Mb).

Baztango Agenda 21: Plan Estrategikoaren balioestea eta koordinaziorako proposamena (Tamaina 1.33 Mb).

Europako Adierazle Komunak. Emaitzen txostena (Tamaina 527 Kb).

Nafarroako Joera Adierazleak. Emaitzen txostena (Tamaina 745 Kb).

Baztanen analisi eta diagnostiko integrala, jasangarritasunaren ikuspuntutik (Tamaina 536 Kb).

A. Errealitate sozioekonomikoa:

B. Lurraldearen errealitatea:

C. Ingurumenaren eta kudeaketaren errealitatea: